Bulletin Amanah Edisi 1 : Menaati Risalah Kenabian Sebagai Wujud Keimanan

 
Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran :
“Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus (Rasul-Rasul) kepada umat-umat yang sebelummu, kemudian Kami siksa mereka dengan (menimpakan) kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka memohon (kepada Allah) dengan tunduk dan merendahkan diri.” (QS. Al-An’am 06:42).

 

banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *